Participants du pays : UKR

  El-Sheryf Sheryf Longueur Hommes
  Ryemyen Mariya 100m Femmes
  Povh Olesya 100m Femmes
  Ryemyen Mariya 200m Femmes
  Stuy Hrystyna 100m Femmes
  Povh Olesya 200m Femmes
  Mishchenko Anna 1500m Femmes
  Titimets Hanna 400m haies Femmes
Gatsco Ganna Javelot Femmes
  Rebryk Vira Javelot Femmes
  Stuy Hrystyna 200m Femmes
  Melnykov Stanislav 400m haies Hommes